54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Napoleon Bonaparte i „Działania wojenne na ziemiach polskich podczas IV koalicji antyfrancuskiej 1806 – 1807”

Napoleon Bonaparte i „Działania wojenne na ziemiach polskich podczas IV koalicji antyfrancuskiej 1806 – 1807”

Oj, dzieje się u nas, już wkrótce tj. 16 lutego 2024 r. (piątek) o godz. 18 ZAPRASZAMY WAS na kolejne wspaniałe wydarzenie, spotkanie z Panem Adamem Koperkiewiczem – historykiem, muzealnikiem i uznanym znawcą Napoleona Bonaparte. Tytuł prelekcji „Działania wojenne na ziemiach polskich podczas IV koalicji antyfrancuskiej 1806 – 1807”.

Kilka słów od Pana Adama Koperkiewicza…
„Temat i zawartość moich rozważań wywołanych pobytem cesarza Napoleona Bonaparte w Elblągu 8 maja 1807 r., rozszerzone są o konieczne przedstawienie zarysu fenomenu militarnego,tzw. epoki napoleońskiej. Zwłaszcza, iż pojawiło się wokół niej wiele mitów, często przekłamań,
wywołanych samą wręcz irracjonalną niechęcią do postaci cesarza, jego aktywności politycznej i wojskowej. Właściwe jest przedstawienie walk Francji z IV koalicją na tle wojen z pozostałymi 6-ciu koalicjami.

Wspomnienie przebiegu 7-miu europejskich koalicji prowadzących działania wojenne najpierw z rewolucyjną Francją, następnie cesarstwem napoleońskim, mające na celu utemperowanie demokratyzacji republiki i wzrostu znaczenia cesarstwa, doprowadzając do status quo ante.
Ale to walki z IV koalicją przeniosły cesarza Francuzów w inny odległy od Francji i dotychczasowych doświadczeń region Europy, zmieniły akcenty i kierunki jego politycznej i militarnej perspektywy.


W konsekwencji również zmieniły, zdeterminowały świadomość polityczną naszych trzech zaborców: Rosji, Prus i Austrii, przetasowały ich międzynarodową pozycję, wprowadzając na czoło państw europejskiego kontynentu najsilniejszego – Rosję, osłabiając tym samym Prusy i Austrię, przy czym ta ostatnia, od tej pory nie powróciła już do dawnej, mocarstwowej pozycji. Jednocześnie walki tocząc się na ziemiach polskich, od 11 lat rozdartych pomiędzy 2 zaborców, miały istotne i dalekosiężne skutki również dla narodu polskiego i polskiej idei niepodległościowej. Budząc nowe siły, nadzieje i stwarzając nowe możliwości.


W główny nurt wykładu wplecione są historyczne ciekawostki z epoki, dotyczące niektórych charakterystycznych postaci, zdarzeń i faktów, wiele mówiących o charakterze i kolorycie epoki.
Prezentacja medialna materiału ilustracyjnego, uzupełnia treść przekazu i umożliwia wniknięcie w klimat ówczesnych wydarzeń, rozgrywających się na przełomie postępujących po sobie trzech pór roku: zimy, wiosny i lata.

Przy czym po raz pierwszy armia napoleońska zderzyła się z tak surowymi warunkami zimowymi i ich skutkami. Było to dla niej srogie doświadczenie.
Wykład uzupełniony zostanie zaprezentowanymi słuchaczom „świadkami historii”, materialnymi, wybranymi artefaktami z omawianej przeszłości, mającymi charakter łącznika z wydawałoby się z dawnego, nierealnego świata w dzisiejszy, dziejący się tu i teraz.”

Adam Koperkiewicz, historyk, nauczyciel, muzealnik

Urodzony w Legionowie, ukończył Studium Nauczycielskie w Kołobrzegu i Uniwersytet Gdański. 17 lat przepracował w wieloodziałowym Centralnym Muzeum Morskim (obecnie Narodowe Muzeum Morskie) w Gdańsku, m.in. biorąc udział w pionierskich w Polsce archeologicznych badaniach podwodnych wraków w Zatoce Gdańskiej. 26 lat na stanowisku dyrektora wielooddziałowego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (obecnie Muzeum Gdańska), restaurując i udostępniając zwiedzającym sztandarowe gdańskie zabytki: m.in. Ratusz Głównego Miasta, Dwór Artusa, Dom Uphagena, Katownię z Muzeum Bursztynu, Twierdzę Wisłoujście, wieżę kościoła św. Katarzyny z Muzeum Zegarów Wieżowych (powołany przez prezydenta Gdańska, pełnił też funkcję inwestora zastępczego podczas odbudowy tego kościoła po pożarze), Basztę na Zamurzu z Muzeum Historii Gdańskiego Sportu.
Nawiązywał i utrzymywał kontakty (wymiana pracowników, kwerendy, wypożyczanie eksponatów) z muzeami brytyjskimi, francuskimi, słowackimi, czeskimi, białoruskimi, ukraińskimi i rosyjskimi.
Organizator wielu wystaw muzealnych, m.in. w Sztokholmie i w Kotce. Uczestnik międzynarodowych konferencji, m.in. w Kotce. Autor ok. 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych, krajowych i zagranicznych. Wyróżniony włoską nagrodą Premio Giornalistico >Galestro – Nave del Giglio< we Florencji. Uczestnik muzealnych państwowych stypendiów w USA, Norwegii, Niemczech, W. Brytanii i Holandii.

Inicjator obchodów 400-lecia powołania francuskiego konsulatu w Gdańsku w 1610 r., wzniesienia pomnika upamiętniającego śmierć francuskiego pułkownika Louise hrabiego de Plélo i francuskich żołnierzy w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego oraz tablicy przypominającej męczeńską śmierć gdańskiego burmistrza Hermana Stargarda w Gniewie, 4 X 1461 r.
Członek wielu organizacji i stowarzyszeń. Honorowy członek m.in. Gdańskiej Organizacji Turystycznej i Koła Przewodników Miejskich i Terenowych Oddział PTTK w Gdańsku.
Przewodniczący Rady Fundacji Napoleona w Gdańsku.
Wielokrotnie odznaczony, m.in. francuskimi: Kawalerskim Narodowym Orderem Zasługi i Oficerskim
Orderem Sztuki i Literatury.
Jego pasje, to lektura, historia wojskowości, epoka napoleońska, wyprawy w Tatry i turystyka.