54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Członkostwo

Zgodnie z § 15 Statutu Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg:

  1. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Jachtklubu Elbląg składa podpisaną przezsiebie deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd, zaopatrzoną w podpisy dwóch członków wprowadzających, będących członkami Jachtklubu Elbląg.
  2. Przyjęcie osoby mającej poniżej 18 lat wymaga zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
  3. Decyzję o przyjęciu w poczet członków Klubu podejmuje Zarząd w drodze uchwały.