54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

REGULAMIN

Elbląska Szkółka Żeglarska

Jachtklub Elbląg

Rozpoczęcie zajęć Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej następuje na postawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792).

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin określa Zasady Bezpieczeństwa na terenie Przystani Jachtklubu Elbląg w okresie pandemii COVID-19, dotyczące pracowników Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej oraz dzieci i rodziców uczęszczających na zajęcia.
 2. Celem wprowadzenia regulaminu jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem COVID-19.
 3. Regulamin określa działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego każdy rodzic zobowiązany jest wypełnić Oświadczenie rodziców, stanowiące załącznik nr 1 oraz dostarczyć je na pierwsze zajęcia.
 4. W zajęciach mogą brać udział dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (tj. stan podgorączkowy, kaszel, objawy przeziębienia, bóle mięśni, biegunka lub wymioty).
 5. Zajęcia będą odbywały się w 5 osobowych grupach + trener.
 6. Zajęcia będą prowadzone na świeżym powietrzu z zachowaniem zalecanej odległości pomiędzy uczestnikami (2 metry).
 7. Zajęcia będą organizowane tak, aby poszczególne grupy nie miały ze sobą styczności.
 8. Dzieci nie będą korzystały z zamkniętych sal oraz szatni (prosimy, aby dzieci przychodziły na zajęcia przebrane i miały w plecaku ubrania na zmianę).
 9. Z toalety dzieci będą mogły korzystać pojedynczo.
 10. Przy każdej umywalce wywieszona zostanie instrukcja mycia rąk. Dzieci zostaną szczegółowo poinstruowane przez trenerów.
 11. Sztormiaki zostaną wypożyczone każdemu potrzebującemu dziecku na wyłączność. Do zwrotu po okresie pandemii.
 12. Przed wejściem na zajęcia każde dziecko będzie miało dezynfekowane ręce (zalecamy, aby dzieci były wyposażone w rękawiczki żeglarskie). Sprzęt oraz środki dezynfekcyjne zapewnia klub.
 13. Na zajęcia dzieci przychodzą z osłoniętą twarzą i nosem (maseczka, komin itp.). Zabezpieczenie można zdjąć dopiero na wodzie.
 14. Po każdych zajęciach przeprowadzona będzie dezynfekcja sprzętu oraz toalet.
 15. Ze względu na konieczność ograniczenia osób przebywających na terenie ośrodka, do odwołania obowiązuje zakaz przebywania rodziców na terenie portu. Dzieci przychodzą na miejsce zbiórki same i do rodziców wracają same.
 16. Samochody można parkować za budynkiem hotelowym.
 17. Płatności za zajęcia (od maja) będzie można dokonywać tylko na konto.
 18. Regulamin wchodzi w życie od 14 maja 2020 roku.