54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

STOWARZYSZENIE

Historia Elbląskiego Jachtklubu sięga roku 1959, kiedy to powstało Ognisko Wodne Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Zamech” w Elblągu. W kolejnych latach zostało przeistoczone w Jachtklub Elbląg, a od 2001 działa pod nazwą Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg. Klub od ponad 60 lat uczestniczy w życiu społecznym miasta Elbląg i całego regionu krzewiąc sport jakim jest żeglarstwo.

Nadrzędnym celem organizacji edukacja żeglarska, którą realizujemy głównie przez prowadzenie Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej optymistów także przez organizację kursów na stopnie żeglarskie i innych związanych z żeglarstwem. Stowarzyszenie wspiera integrację środowiska żeglarskiego poprzez organizację m.in. regat na wodach Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego, spotkań i koncertów krzewiących kulturę morską, wydarzeń sportowych i rekreacyjnych. W ramach prowadzonej działalności oferuje usługi w zakresie postoju jednostek żaglowych i motorowych, zarówno na wodzie jak i na lądzie, najem powierzchni hangarowej i szkutni na potrzeby prowadzenia prac remontowych oraz usługi dźwigowe.

Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg prowadzi działania na rzecz poprawy warunków uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych uczestnicząc w tworzeniu polityk i programów lokalnych jako reprezentacja środowiska żeglarskiego. Jachtklub Elbląg podejmuje, prowadzi i rozwija międzynarodową współpracę w dziedzinie żeglarstwa, a także przystępuje w tym zakresie do innych zrzeszeń i organizacji, w tym międzynarodowych, na zasadach członkostwa. Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg w roku 2013 uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego.

W ramach działalności gospodarczej, Jachtklub Elbląg prowadzi usługi noclegowe i udostępnia sale na organizację imprez okolicznościowych.  Wszelkie środki pozyskane ze swej działalności Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg przeznacza na działalność statutową.