54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Potrzebna Pomoc przy organizacji REGAT w Marinie Suchacz w dn. 20-21.07.2024 r.

Potrzebna Pomoc przy organizacji REGAT w Marinie Suchacz w dn. 20-21.07.2024 r.

ZAPRASZAMY do udziału w Regatach Żeglarskich o PUCHAR MIASTA ELBLĄG oraz o Żeglarski Puchar Żuław dla dzieciaków, które odbędą się 20-21 lipca w Marinie Suchacz.

Jako Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg przygotowujemy się do ogromnego wydarzenia jakim są wspomniane REGATY. Weźmie w nich udział ok. 200 zawodników (ok. 100 dzieciaków – Żeglarski Puchar Żuław + ok. 100 uczestników – Duże Jachty). Cała logistyka przedsięwzięcia wymaga zaangażowania wielu osób do pomocy m.in. obsługa parkingu, rozstawienie namiotu, opieka i wodowanie dzieciaków, jednostki do sędziowania, organizacja posiłków, sprzątanie, dla każdego coś się znajdzie do pracy, liczą się chęci. 

Grzegorz i Jarek, Członkowie Zarządu już od kilku tygodni pracują na terenie mariny Suchacz organizując przestrzeń na regaty, powinniśmy to docenić nie tylko słowem ale również wsparciem fizycznym.

Podkreślamy, JESTEŚMY GŁÓWNYM ORGANIZATOREM REGAT i liczymy, że zaangażujecie się w pomoc jako GOSPODARZE wydarzenia.

Jako Stowarzyszenie tworzymy zespół ludzi, których łączą wspólne pasje, chęć robienia czegoś potrzebnego, realizacja misji oraz propagowania ważnych idei, które na pewno wpisują się nasze REGATY oraz Elbląska Szkółka Żeglarska.

Zadania do wykonania w Suchaczu, CZEKAMY na chętnych, daty do wyboru:

DataNazwisko Imiętel. kont.
13.07.2024 sobota godz. 9-14 namiot  
20.07.2024 sobota godz. 8-18 regaty  
21.07.2024 niedziela godz. 8-15 regaty  
Zgłoszenie proszę wysłać na e-mail: jachtklub@jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Bycie Członkiem to przywileje jak również i obowiązki poprzez pomoc i angażowanie się w życie jednostki, powołując się na STATUT w: ” § 18

Do obowiązków członka Jachtklubu Elbląg należy:
a) troska o rozwój i dobre imię Klubu,
b) dbanie o honor bandery Klubu oraz ścisłe przestrzeganie dyscypliny i zasad etyki sportowej,
c) ścisłe przestrzeganie Statutu Klubu, regulaminów oraz zarządzeń władz Klubu,
d) branie czynnego udziału w pracach Klubu,
e) chronienie własności Klubu jako wspólnego dobra członków oraz zwalczanie wszelkich przejawów marnotrawstwa,
f) regularne opłacanie składek członkowskich,
g) wykonywanie przyjętych na siebie lub nałożonych obowiązków organizacyjnych,
h) podnoszenie swojego poziomu sportowego oraz przestrzeganie zasad amatorskiego
uprawiania żeglarstwa,
i) zdyscyplinowanie i koleżeńskie zachowanie się wobec wszystkich członków Klubu,
j) używanie obiektów, urządzeń i sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami
regulaminów i zarządzeń oraz branie udziału w konserwacji urządzeń i sprzętu.”