54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Zakończenie konsultacji zmian statutowych

Zakończenie konsultacji zmian statutowych

W związku z zakończeniem w dniu 25 stycznia 2023 roku okresu zgłaszania uwag do projektu nowego Statutu Jachtklubu Elbląg dziękujemy wszystkim zaangażowanym za przesłanie wskazówek i spostrzeżeń. Aktualnie wszystkie nadesłane informacje będą przeanalizowane, po czym w oparciu o nie zostanie sporządzony uaktualniony tekst jednolity projektu nowego Statutu, który zostanie udostępniony Członkom.

Zarząd