54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Zmiany w statucie Stowarzyszenia – konsultacje

Zmiany w statucie Stowarzyszenia – konsultacje

Zgodnie z dyspozycjami Walnego Zgromadzenia został opracowany projekt zmian Statutu Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg. Propozycje zmian wraz z omówieniem zostały przesłane pocztą elektroniczną do wszystkich członków stowarzyszenia. Jeśli korespondencja do Państwa nie dotarła, prosimy o zgłoszenie faktu drogą mailową na adres: jachtklub@jachtklub.elblag.pl oraz o dokonanie aktualizacji danych teleadresowych.

Z treścią zmian członkowie stowarzyszenia mogą zapoznać się również w siedzibie stowarzyszenia. Dostęp do dokumentów jest możliwy w godzinach 9.00-16.00 do 25 stycznia br. Mogą być Państwo proszeni przez pracowników stowarzyszenia o weryfikację tożsamości.

Uwagi do projektu Statutu będą zbierane do dnia 25 stycznia 2023 roku. Po tym terminie zostanie zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały w sprawie zmian Statutu.


Zarząd Jachtklubu Elbląg