54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Spotkanie z dr Tomaszem Glinieckim – „Operacja wschodniopruska 1944–1945”

Spotkanie z dr Tomaszem Glinieckim – „Operacja wschodniopruska 1944–1945”

25 listopada 2022 r. (piątek) o godzinie 18.00 zapraszamy na spotkanie z historią. Gościem Jachtklubu Elbląg będzie dr Tomasz Gliniecki, który wygłosi prelekcję o przeszłości regionu pt. „Operacja wschodniopruska 1944–1945. Strategiczna rola Zalewu Wiślanego w końcowym okresie II wojny światowej”. Wstęp wolny. Operacja wschodniopruska Armii Czerwonej wymagała zaangażowania znacznych sił i przez to opóźniła uderzenie na centralną część Niemiec. Prusy Wschodnie, najbardziej wysunięty na wschód okręg Rzeszy, były bowiem silnie ufortyfikowane i zażarcie bronione przez żołnierzy Wehrmachtu. Ciężkie starcia powodowały duże straty w szeregach walczących armii i sprzęcie wojskowym, a broniony obszar stopniowo się kurczył, skupiając wokół brzegów Zalewu Wiślanego. Walki sprzed lat zostaną w prelekcji zaprezentowane jako spójna operacja militarna obejmująca również pierwsze starcia graniczne z 1944 r. Przy kluczowych zmaganiach z 1945 r. operacja ukazana będzie od rozpoczęcia ofensywy styczniowej aż po majową kapitulację oddziałów niemieckich z Mierzei Wiślanej, będącą efektem zakończenia wojny w Europie.


Tomasz Gliniecki – elblążanin, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Od ponad dziesięciu lat muzealnik, m.in. zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i kierownik działu w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Wcześniej przez długi czas był dziennikarzem mediów regionalnych, w tym redaktorem naczelnym „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, stąd zainteresowania badawcze lokuje na styku historii wojskowości z medioznawstwem. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.
Na zdjęciu: Ewakuacja wojsk niemieckich z południowych brzegów Zalewu Wiślanego pod koniec marca 1945 r. (Fot. Waralbum)