54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 30.06.2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia 30.06.2022

W imieniu Zarządu Jachtklubu Elbląg w załączeniu przekazuję zawiadomienie o terminie Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Jachtklubu.


Tuż przed obradami zgromadzenia odbędzie się uroczysta inauguracja klubowego sezonu
żeglarskiego, na którą zapraszam pod maszt o godzinie 16.45.


Jednym z ważnych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia jest dyskusja na temat przyszłości Jachtklubu, w której udział zapowiedzieli Dyrektor Departamentu Sportu Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Nieprzerwane kontynuowanie działalności Jachtklubu powinno być sprawą niezwykle istotną z punktu widzenia każdego członka Stowarzyszenia, stąd gorąco zachęcam do wzięcia osobistego udziału w zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do reprezentowania podczas Zgromadzenia może być udzielone jedynie w formie aktu notarialnego bądź z podpisem notarialnie poświadczonym. Wzór w załączeniu.

Adam Kapczyński
Komandor Jachtklubu Elbląg