54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Uwaga! Serwisowe wyłączenie dźwigu po 15. maja

Uwaga! Serwisowe wyłączenie dźwigu po 15. maja

Ze względu na potrzebę wykonania dalszej diagnostyki i napraw klubowego dźwigu prosimy o zaplanowanie wodowania jednostek do 14 maja br. Wymontowana zostanie przekładnia, co unieruchomi dźwig na ok 2 miesiące. Na czas wyłączenia dźwigu z użytku nie będą pobierane opłaty za wjazd zewnętrznych dźwigów na teren przystani pod warunkiem zgłoszenia i otrzymania potwierdzenia zgody na wjazd.

Za spowodowane tym faktem utrudnienia przepraszamy.

Usługi dźwigowe:

  • Usługi dźwigowe na terenie Jachtklubu Elbląg są wykonywane własnym dźwigiem stacjonarnym o udźwigu 10T na jezdne wózki portowe.
  • Usługi są wykonywane w określonych dniach i godzinach po uprzednim umówieniu z bosmanem i zgłoszeniu terminu w recepcji.
  • Opłatę za usługę dźwigową należy wnieść z góry, przed wykonaniem usługi. Opłaty za niestandardowe usługi dźwigowe (przekraczające czas taktowania 0,5 godz.) należy ustalać z biurem stowarzyszenia drogą mailową jachtklub@jachtklub.elblag.pl przed skorzystaniem z usługi.
  • Przed skorzystaniem z usługi dźwigowej należy również wnieść wszystkie ewentualne zaległe opłaty.
  • Wjazd zewnętrznego dźwigu i innego sprzętu ciężkiego należy zgłosić drogą mailową jachtklub@jachtklub.elblag.pl i uzyskać pisemną zgody mailem zwrotnym. Za brak uzyskania zgody na wjazd dźwigu naliczana będzie opłata za bezumowny wjazd dźwigu wynikająca z obowiązujących zasad.
  • Operator ma prawo odmówić lub przerwać wykonywanie usługi, jeżeli stwierdzi, że warunki wiatrowe są niesprzyjające i zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, bądź mogące spowodować awarię sprzętu.
  • Korzystający z usługi dźwigowej jest zobowiązany do poinformowania operatora dźwigu o wszelkich informacjach istotnych z punktu wykonywania usługi, jak rozmieszczenie urządzeń pod linią wody czy punktów założenia pasów transportowych.