54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 19.04.2022

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia 19.04.2022

Zarząd Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg w trybie § 30 ust. 3 w zw. z § 39 ust. 1 pkt c Statutu zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, które odbędzie się dnia 19 kwietnia 2022 roku o godzinie 16.30 w siedzibie Jachtklubu Elbląg przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu. Zgodnie z § 35 ust. 2 drugi termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznacza się na godzinę 17.00.

Zawiadomienie do pobrania poniżej.