54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Przygotowanie do sezonu zimowego – ważne informacje

Przygotowanie do sezonu zimowego – ważne informacje

Informujemy o zasadach obowiązujących armatorów przygotowujących się do sezonu zimowego 2021-22 w Marinie Jachtklubu Elbląg.

Usługi dźwigowe:

 • Usługi dźwigowe na terenie Jachtklubu Elbląg są wykonywane własnym dźwigiem stacjonarnym o udźwigu 10T.
 • Usługi są wykonywane w określonych dniach i godzinach po uprzednim umówieniu. Prosimy zgłaszać w recepcji plany dotyczące terminu usługi dźwigowej. Prosimy o dokonywanie zapisów na piątki i soboty w godzinach 8.00-16.00, usługi dźwigowe w inne dni należy wcześniej ustalić z bosmanem. Od 15.09 br godziny pracy Bosmana: 8.00-16.00 od wtorku do soboty.
 • Opłatę za usługę dźwigową należy wnieść z góry, przed wykonaniem usługi. Opłaty za niestandardowe usługi dźwigowe (przekraczające czas taktowania 0,5 godz.) należy ustalać z biurem stowarzyszenia drogą mailową jachtklub@jachtklub.elblag.pl przed skorzystaniem z usługi.
 • Przed skorzystaniem z usługi dźwigowej należy również wnieść wszystkie ewentualne zaległe opłaty.
 • Wjazd zewnętrznego dźwigu i innego sprzętu ciężkiego należy zgłosić drogą mailową jachtklub@jachtklub.elblag.pl i jest możliwy tylko za wyrażeniem pisemnej zgody mailem zwrotnym. Za brak uzyskania zgody na wjazd dźwigu naliczana będzie opłata za bezumowny wjazd dźwigu w wysokości czterokrotności opłaty wynikającej z cennika.
 • Operator ma prawo odmówić lub przerwać wykonywanie usługi, jeżeli stwierdzi, że warunki wiatrowe są niesprzyjające i zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia, bądź mogące spowodować awarię sprzętu.
 • Korzystający z usługi dźwigowej jest zobowiązany do poinformowania operatora dźwigu o wszelkich informacjach istotnych z punktu wykonywania usługi, jak rozmieszczenie urządzeń pod linią wody czy punktów założenia pasów transportowych.

Postoje zimowe:

 • Zimowanie na terenie Jachtklubu jest możliwe pod warunkiem posiadania sprawnego, jezdnego i skrętnego wózka portowego. Zimowanie w hangarze dodatkowo wymaga posiadania kółek nie niszczących posadzki i wymaga lewarowania.
 • Dopuszczone jest przyjęcie na zimowanie na placu jednostki bez jezdnego wózka na jeden sezon pod warunkiem otrzymania zgody od zarządu/kierownika. Obowiązkiem w takim przypadku jest opuszczenie miejsca postojowego nie później niż do końca sezonu zimowego, tj. 30.04., lub w momencie, jeśli blokuje inne jednostki lub pracę portu.
 • Wózki portowe winny być trwale oznakowane nazwą jednostki lub innym numerem łatwym do identyfikacji. Bezumowny postój wózka/lawety lub brak możliwości łatwego zidentyfikowania lawety może skutkować usunięciem sprzętu z terenu.
 • Armator lub przedstawiciel armatora jest zobowiązany do ustawienia jednostki na okres zimowy w miejscu wskazanym przez bosmana własnymi zasobami (przygotowanie wózka pod dźwigiem, odholowanie na miejsce postoju itp.), niezwłocznie po wodowaniu (tego samego dnia).
 • Po sezonie zimowym Armator lub przedstawiciel armatora zobowiązany jest uprzątnąć miejsce postojowe i odstawić wózek portowy we wskazane przez bosmana miejsce. W przypadku nie odstawienia wózka we wskazane miejsce czynność ta może zostać wykonana na koszt właściciela.
 • Miejsca postojowe w hangarze co roku przydziela bosman za zgodą zarządu. Postój w hangarze podlega dodatkowej opłacie w wysokości 100% należności za postój na placu – zgodnie z cennikiem.
 • Warunki korzystania z hangaru są regulowane odrębnym regulaminem.

Ponadto informujemy:

 • Należy składać deklarację postoju każdego roku przed rozpoczęciem korzystania z usług mariny. Brak złożenia deklaracji będzie skutkował nałożeniem opłaty za bezumowny postój w wysokości czterokrotności opłaty wynikającej z cennika.
 • Zmiana okresu zadeklarowanego postoju powinna być zgłaszana na piśmie (podanie, email). Brak zgłoszenia może skutkować brakiem miejsca na postój, opłatą w wysokości 400% należności za bezumowny postój lub naliczaniem opłat mimo nie korzystania z miejsca postojowego.
 • Od sezonu letniego 2022 wprowadza się zakaz przechowywania lawet , wózków i jednostek na placu naprzeciwko basenu portowego w sezonie letnimi celem udrożnienia parkingu.
 • Od sezonu letniego 2022 członek Jachtklubu może korzystać z obniżonych opłat za postój 1 jachtu. Postój drugiego i kolejnego jachtu może odbywać się według zasad dla klientów zewnętrznych.

Spisanie i przypomnienie powyższych informacji ma na celu usprawnienie funkcjonowania mariny i sprawne przygotowanie się do sezonu zimowego. Prosimy o współpracę i przestrzeganie zasad. Niemniej jednak, w przypadku umyślnego utrudniania pracy mariny Zarząd Stowarzyszenia będzie wymierzał kary za niestosowanie się do Statutu, regulaminów, zarządzeń lub uchwał władz Jachtklubu Elbląg z wykluczeniem z członkostwa w klubie włącznie na podstawie par. 26 Statutu Stowarzyszenia.

Wszelkie pytania dotyczące powyższych informacji prosimy kierować do bosmana lub kierownika klubu.