54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Armia Czerwona wobec mieszkańców Pomorza Gdańskiego – między prawdą i mitem 1945 r. „Walki o Gdańsk”

Armia Czerwona wobec mieszkańców Pomorza Gdańskiego – między prawdą i mitem 1945 r. „Walki o Gdańsk”

Już 21 maja (wtorek) o godz. 17, ZAPRASZAMY na promocję książek naszego przyjaciela żeglarza, autora wielu poczytnych pozycji dot. regionu Tomasza Glinieckiego. Na spotkaniu dr Gliniecki zaprezentuje wpływ walk o rejon Zalewu Wiślanego na zdobycie kompleksu portowego Gdańska i Gdyni.

„Ukazały się dwie nowe książki dr. Tomasza Glinieckiego, elblążanina, badacza II wojny światowej w rejonie nadbałtyckim. Tym razem opracował on działania wojenne i propagandowe realizowane przez Armię Czerwoną wiosną 1945 r. na Pomorzu Gdańskim, ze szczególnym uwzględnieniem głównego miasta i portu regionu. To pierwsze tak dogłębne analizy zdobycia Gdańska, co zgodnie podkreślają recenzenci prac z cyklu „Gdańsk ’45”.

Książka „Gdańsk ’45. Działania zbrojne” prezentuje historyczno-militarne aspekty starć o miasto w 1945 r. na tle sowieckiej ofensywnej operacji wschodniopomorskiej. W pracy wykorzystano wiele niepublikowanych, a często i nieznanych dotąd polskim naukowcom dokumentów obu stron konfliktu. Także osąd zdarzeń przez współczesnych, przy wykorzystaniu nowych, bogatych źródeł i poszerzonej narracji, był jednym z ważniejszych celów badań i powodów przygotowania tej publikacji.

Z kolei „Gdańsk ’45. Propaganda” ukazuje i wyjaśnia politycznie sterowany obraz walk Armii Czerwonej z niemieckim Wehrmachtem, toczonych o Gdańsk oraz jego okolice w 1945 r. Autor szeroko omawia działania celowo wykrzywiające postrzeganie wojny przez żołnierzy. Wykorzystuje przy tym liczne dokumenty z epoki, ulotki, prasę wojskową i cywilną, radio oraz film. W efekcie, daje też podstawy do skutecznej demitologizacji powojennej opowieści o „wyzwoleniu” Pomorza Gdańskiego.

392-1 007