54° 11' 34"N 19° 23' 3"E
55 232 67 20
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

Walne zgromadzenie 2021

Walne zgromadzenie 2021

Zarząd Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg w trybie § 30 ust. 1 Statutu zawiadamia, iż Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbędzie się dnia 16 września 2021 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Jachtklubu Elbląg przy ul. Radomskiej 29 w Elblągu. Zgodnie z § 35 ust. 2 drugi termin Walnego Zgromadzenia wyznacza się na godzinę 17.30.