Początek

Dziękujemy firmie LAYMAN - Sponsorowi Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej

Chcielibyśmy podziękować firmie Zakład Meblowy Layman - Ryszard Seroka, za czynne włączenie się i wsparcie w procesie uruchomienia w naszym Klubie, Szkółki Żeglarskiej dla dzieci. Firma Layman została naszym Sponsorem i wsparła naszą inicjatywę finansowo - pomogła zakupić sprzęt szkoleniowy - w tym łódź typu Optymist...