Początek

Wyniki Walnego Zgormadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

W środę 8 maja w siedzibie naszego Jachtklubu odbyło się Wale Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze. Ustępujący Zarząd otrzymał absolutorium, a nowy, został wybrany i ukonstytuował się jeszcze podczas Walnego Zgromadzenia.

Komandorem Jachtklubu Elbląg na kadencję rozpoczynającą się w bieżącym - 2019 roku został Adam Kapczyński - GRATULUJEMY !

Aktualna lista członków Zarządu Jachtklubu Elbląg:

Adam Kapczyński - Komandor Jachtklubu Elbląg

Ryszard Seroka - Wicekomandor Jachtklubu Elbląg

Arkadiusz Alchimowicz - Skarbnik

Mirosław Gryszka 

Sylwester Wadecki

Jarosław Ciesielski

Grzegorz Polak

kierownik Jachtklubu - Wiesława Murawska