Początek

Kolejny REJS POGORIĄ - ZAPRASZAMY !

EOZŻ organizuje rejs żeglarsko-wypoczynkowy żaglowcem POGORIA po Morzu Śródziemnym w dniach od 16.12.2016 do 28.12.2016r. Statek będzie prowadził kpt. Bronisław Tarnacki. Wyjazd w dniu 16.12.2016r. a powrót 28.12.2016r. Trasa rejsu obejmuje porty Riviery francusko-włoskiej i Korsyki, dwudniowy postój świąteczny odbędzie się w wybranym porcie na trasie rejsu. W ramach rejsu zapewniony jest transport do miejsca postoju żaglowca i powrót do Polski, nocleg w kojach żaglowca, całodobowe wyżywienie a w dni świąteczne obfite posiłki. Zapraszamy żeglarki i żeglarzy oraz rodziny z dziećmi w wieku powyżej 15 lat. Kwalifikacje żeglarskie nie są wymagane. Całkowity koszt w cenie promocyjnej wynosi 2000,00 zł, płatny w dwóch ratach:

1. – rata płatna w terminie do 30.11.2016r w kwocie 600,- zł

2. . – rata płatna do 10.12.2016r. w kwocie 1400,-zł

Prosimy o dotrzymanie terminów wpłat. Rezygnacja z rejsu jest równoznaczna z brakiem zwrotu wniesionej wpłaty, chyba że uczestnik zaproponuje na swoje miejsce druga osobę i z nią dokona rozliczenia za rejs. Każdy uczestnik po wpłacie I raty zobowiązany jest do podpisania umowy o udziale w rejsie , umowy będą przesyłane elektronicznie (scany).

Wpłaty należy dokonać na konto EOZŻ:

PKO BP o.Elbląg nr 29 1020 1752 0000 0102 0068 4308 z dopiskiem „rejs świąteczny POGORIA”, adres 82-300 Elbląg ul. Radomska 29 Elbląski Okręgowy

Związek Żeglarski.

Henryk Malentowicz

Tel.609 510 119