Początek

Zabezpieczenie masztów w szkutni.

Ze względu na plany wykorzystanie w sezonie zimowym szkutni, prosimy o zabezpieczenie folią wstawianych weń masztów. Unikniecie niepotrzebnego zapylenia sprzętu.

//zarząd