Początek

Obelisk

Wczoraj wspólnie z rodzinami i przyjaciółmi Żeglarzy, którzy w zeszłym roku odeszli od nas, odsłoniliśmy obelisk, który będzie o nich przypominał.