Początek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 22.11.2014

Zarząd "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg" zawiadamia, iż w dniu 22 listopada o godzinie 17.00 (godzinę przed rozpoczęciem uroczystego zakończenia sezonu żeglarskiego w naszym Klubie) odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  "Stowarzyszenia Jachtklub Elbląg". Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest wybór reprezentantów naszego Klubu na Sejmik Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego.
 
Porządek obrad znajduje się w załączonym Zawiadomieniu.