Początek

V Międzynarodowe Regaty o Puchar Trzech Marszałków

  Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg serdecznie zaprasza na piątą już edycję Międzynarodowych Regat o Puchar Trzech Marszałków. Regaty zostaną rozegrane w dniach 3 - 6 lipca 2014 roku. Miejscem regat jest port jachtowy w Kątach Rybackich, port jachtowy we Fromborku, port w Bałtyjsku oraz wody Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego.

Regaty zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap w Polsce to wyścig o Puchar Króla Stefana Batorego, który zostanie rozegrany na trasie z Kątów Rybackich do Fromborka w dniu 4 lipca (piątek). Etap ten będzie zaliczany do Pucharu Bałtyku Południowego.

Start do drugiego wyścigu (etap II) na trasie Frombork - Bałtyjsk odbędzie się w sobotę 5 lipca. Start będzie poprzedzony odprawą graniczną w porcie Frombork. Etap I i etap II łącznie klasyfikowane są jako Regaty o Puchar Trzech Marszałków. W ramach Pucharu Trzech Marszałków organizatorzy przewidują utworzenie trzech grup startowych, dla pierwszych trzech miejsc w każdej grupie puchary oraz cenne nagrody rzeczowe, dla pozostałych losowanie nagród.

Uczestnicy mogą wziąć udział zarówno w obu etapach jak i tylko w etapie I w Polsce, który będzie klasyfikowany oddzielnie jako Puchar Króla Stefana Batorego. W ramach Pucharu Króla Stefana Batorego organizatorzy przewidują utworzenie trzech grup startowych, dla pierwszych trzech miejsc w każdej grupie puchary, nadto wśród wszystkich uczestników tego etapu rozlosowana zostanie nagroda główna o wartości nie mniejszej niż 1.000 zł.

Regaty (oba etapy) zostaną rozegrane w klasie KWR. Trasa regat usytuowana zostanie na wodach Zalewu Wiślanego (etap I) oraz Zalewu Wiślanego i Kaliningradzkiego (etap II) i zostanie usytuowana po pławach i stawach nawigacyjnych.

Zgłoszenia do regat przyjmowane będą na formularzach w Biurze Regat w Kątach Rybackich oraz we Fromborku w godzinach podanych w zawiadomieniu o regatach dostępnym na stronie internetowej organizatora: www.jachtklub.elblag.pl

Zakończenie regat, ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów oraz losowanie nagród nastąpi zgodnie z informacją podaną w zawiadomieniu o regatach.

Rangę imprezy podnosi fakt, iż wyniki regat zaliczane są do eliminacji Pucharu Zalewu Wiślanego oraz Pucharu Bałtyku Południowego.

Serdecznie zapraszam zarówno do startu w samych regatach jak również do wzięcia udziału w charakterze widza i podziwiania zmagań żeglarzy na wodzie.

 

Adam K. Kapczyński
Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg