Początek

Oznakowanie IALA

Jako. że szkolenie żeglarskie i .... sezon :) coraz bliżej zapraszamy młodych adeptów "sztuki" do zapoznania się z systemem oznakowaniem IALA. Na stronie http://www.zegluj.net/ możecie na bardzo przejrzystych schematach zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą oznakowania na naszych wodach.

Pod adresami:
http://www.zegluj.net/articles.php?article_id=145 - Znaki kardynalne - oznakowanie IALA
http://www.zegluj.net/articles.php?article_id=146 - Oznakowanie boczne, rozgałęzienia szlaku - system IALA