Początek

Informacja dotycząca ograniczenia liczby regat Kalendarza Pucharu Zalewu Wiślanego 2012

Zgodnie z decyzją Zarządu Elbląskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego z dnia 15 października 2012 roku Zarząd większością głosów podjął decyzję o ograniczeniu do siedmiu liczby regat wchodzących w skład "Kalendarza Pucharu Zalewu Wiślanego 2012" liczonych do Pucharu Zalewu Wiślanego w sezonie 2012, poprzez nie ujęcie w klasyfikacji końcowej Pucharu Zalewu Wiślanego 2012 wyników regat "Fromborska Jesień" organizowanych przez Morski Klub Żeglarski "DAL" we Fromborku w dniach 31 sierpnia - 2 września 2012r.
Przedmiotowa decyzja została podjęta w oparciu o przepisy "Regulaminu Pucharu Zalewu Wiślanego 2012". Podstawą do nie ujęcia regat w klasyfikacji końcowej Pucharu Zalewu Wiślanego są przepisy rozdziału V Kary, pkt 1 oraz pkt 3 w związku z niedostarczeniem informacji określonych w rozdziale II Klasyfikacja Pucharu Zalewu Wiślanego, pkt 4 lit. a-d oraz niedopełnieniem powinności równego podziału na grupy określonej w rozdziale VI Postanowienia organizacyjne, pkt 1 Regulaminu Pucharu Zalewu Wiślanego przez organizatora regat.
W związku z powyższą decyzją regaty "Fromborska Jesień" na podstawie postanowień rozdziału V Kary, pkt 1 in fine Regulaminu Pucharu Zalewu Wiślanego nie zostaną przyjęte do "Kalendarza Pucharu Zalewu Wiślanego 2013".